Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

No Country For Old Men – bộ phim mà bạn nên xem ít nhất một lần trong đời

Nếu mỗi khi nhắc tới một bộ phim hay nào đó, điều đầu tiên bạn nhớ đến không phải là nó đã đạt những giải thưởng gì, đạo diễn hay diễn viên là ai, mà lại là hình ảnh các nhân vật và những tình tiết đắt giá trong phim, thì không còn nghi ngờ […]

Tào Tháo- Mấy bản án mưu sát

Phàm những ai chống đối hoặc đắc tội với Tào Tháo thì hầu như kết cục đều không hay. Nếu không tìm được sai sót thì vu là mưu phản, tội mưu phản không xong thì vu là “có bụng phỉ báng”. Bụng phỉ báng là mơ hồ, là không cần chứng cứ nên bắt […]

Tào Tháo- Khoan dung và báo thù

Trong cùng một vấn đề, cách nghĩ và cách làm của Tào Tháo khác hẳn với Viên Thiệu. Năm 197, Trương Tú đóng quân ở Uyển thành (thành phố Nam Dương, Hà Nam ngày nay) đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo không đổ máu đã giành được thắng lợi, tránh sao khỏi có chút phiêu […]

Get new content delivered directly to your inbox.